Career

Sevi uzskatām par ļoti radošu kolektīvu, ar lielām ambīcijām un izaugsmes iespējām.

 

Tanī pat laikā esam ļoti draudzīgi un atsaucīgi.

 

Mūsu komandas vidējais vecums ir 30 gadi, kas ir teicams līdzsvars starp pieredzi un sparu.

Nemitīgi attīstāmies paši, kā arī uzlabojam uzņēmuma tehnisko bāzi un paplašinām piedāvājumu.

 

Bieži atbalstām aktīvas atpūtas un sporta pasākumus, kā arī labprāt paši tajos piedalāmies.

  

Ja esi enerģisks, talantīgs, mērķtiecīgs un dzīvespriecīgs dizaineris, vai idejām bagāts projektu vadītājs,

tad sūti mums savu CV un portfolio uz digitalapele@digitalapele.lv


Mūsu radošais kolektīvs ir vienmēr atvērts jauniem biedriem.